Rasfoire documente

Directiva 2009/126/CE/21-oct-2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Directiva 2009/125/CE/21-oct-2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Regulamentul 1034/30-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Regulamentul 1035/30-oct-2009 de stabilire a coeficienţilor aplicabili cerealelor exportate sub formă de Scotch whisky pentru perioada 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Regulamentul 1036/29-oct-2009 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Maltei

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Regulamentul 1037/30-oct-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 noiembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Decizia 2009/797/CE, Euratom/27-oct-2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Decizia 2009/798/CE, Euratom/27-oct-2009 de numire a unui membru olandez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Decizia 2009/799/CE/29-oct-2009 de modificare a Deciziei 2002/994/CE privind anumite măsuri de protecţie cu privire la produsele de origine animală importate din China

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009

Decizia 2009/800/CE/30-oct-2009 de modificare a Deciziei 2004/432/CE de aprobare a planurilor de monitorizare a reziduurilor, prezentate de ţările terţe în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 285L din 2009