Rasfoire documente

Decizia 2009/791/CE/20-oct-2009 de autorizare a Republicii Federale Germania pentru aplicarea în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/790/CE/20-oct-2009 de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1026/29-oct-2009 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 567/2009 privind înregistrarea unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Pierekaczewnik (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1021/29-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1022/29-oct-2009 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1738/2005, (CE) nr. 698/2006 şi (CE) nr. 377/2008 în ceea ce priveşte clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor (ISCO)

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1023/29-oct-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1024/29-oct-2009 privind autorizarea şi refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate asociate alimentelor şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1025/29-oct-2009 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1027/29-oct-2009 de aprobare a unor modificări minore la caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Morbier (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1028/29-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Amarene Brusche di Modena (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1029/29-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Grelos de Galicia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1030/29-oct-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate si al indicaţiilor geografice protejate [Pecorino Romano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1031/29-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru castraveţi, anghinare, clementine, mandarine şi portocale

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1032/27-oct-2009 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare în apele comunitare şi internaţionale din zona V de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/792/CE, Euratom/29-oct-2009 de numire a Secretarului General adjunct al Consiliului Uniunii Europene, pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2009 şi 31 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/793/CE, Euratom/29-oct-2009 de numire a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene, Înalt Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună, pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2009 şi 31 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/794/CE/27-oct-2009 privind anumite măsuri de protecţie împotriva gripei aviare înalt patogene de subtip H7N7 în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Actiunea comuna 2009/795/PESC/19-oct-2009 de abrogare a Acţiunii comune 2007/677/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în Republica Ciad şi în Republica Centrafricană

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Decizia 2009/796/JAI/04-iun-2009 de modificare a Deciziei 2002/956/JAI privind crearea unei reţele europene de protecţie a personalităţilor

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009

Regulamentul 1033/28-oct-2009 de modificare pentru a 115-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 283L din 2009