Rasfoire documente

Regulamentul 1019/28-oct-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pouligny-Saint- Pierre (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Regulamentul 1018/28-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Directiva 2009/134/CE/28-oct-2009 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării la progresul tehnic a anexei III la directiva menţionată

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Decizia 2009/789/CE/26-oct-2009 de stabilire a poziţiei Comunităţii cu privire la o decizie a autorităţilor administrative, în temeiul Acordului între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou, cu privire la revizuirea specificaţiilor pentru monitoare de calculator prevăzute în partea II a anexei C la acord

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Decizia 245/09/COL/27-mai-2009 privind presupusul ajutor de stat ilegal acordat întreprinderii NordBook AS (fosta Rotanor Bokproduksjon AS) (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Rectificare din 29-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1501/95 al Comisiei din 29 iunie 1995 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale şi a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării pieţelor în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009

Regulamentul 1020/28-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îngrăşămintele, în sensul adaptării anexelor I, III, IV şi V ale acestuia la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2009