Rasfoire documente

Regulamentul 1008/26-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1009/26-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1010/22-oct-2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1011/26-oct-2009 de stabilire, pentru exerciţiul financiar 2010, a coeficienţilor de depreciere aplicabili la cumpărarea de produse agricole de intervenţie

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1012/26-oct-2009 de stabilire, pentru exerciţiul contabil 2010 al FEGA, a ratei dobânzii care urmează să fie aplicată pentru calcularea cheltuielilor de finanţare a intervenţiilor constând în achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea stocurilor

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1013/26-oct-2009 de modificare şi corectare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1014/26-oct-2009 de interzicere a pescuitului de hering în apele comunitare şi internaţionale din zonele Vb, VIb şi VIaN de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Regulamentul 1015/26-oct-2009 de interzicere a pescuitului de specii de baryx în apele comunitare şi în ape care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Directiva 2009/123/CE/21-oct-2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009

Decizia 2009/785/CE/26-oct-2009 de modificare a Deciziei 2008/359/CE de instituire a Grupului la nivel înalt pentru competitivitatea industriei agroalimentare, în scopul prelungirii perioadei de aplicabilitate

publicat in Jurnalul Oficial 280L din 2009