Rasfoire documente

Regulamentul 999/22-oct-2009 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/780/CE/22-oct-2009 de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2010, 2011 şi 2012

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 989/19-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 990/22-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 991/22-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Schwăbische Maultaschen sau Schwăbische Suppenmaultaschen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 992/22-oct-2009 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 993/22-oct-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 994/22-oct-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 995/22-oct-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 996/22-oct-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 997/22-oct-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 998/22-oct-2009 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 1000/22-oct-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 1001/22-oct-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Regulamentul 1002/22-oct-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/775/CE/21-oct-2008 privind măsura de ajutor de stat C 10/08 (ex NN 7/08) pusă în aplicare de Germania în vederea restructurării IKB Deutsche Industriebank AG

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/776/CE/16-oct-2009 privind o derogare de la regulile de origine prevăzute de Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce priveşte creveţii preparaţi şi conservaţi din Groenlanda

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/777/CE/21-oct-2009 privind extinderea utilizărilor uleiului de alge extras din microalga Ulkenia sp. ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/778/CE/22-oct-2009 privind extinderea utilizărilor uleiului de alge extras din microalga Schizochytrium sp. ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/779/CE/22-oct-2009 de modificare a anexei I la Decizia 2004/233/CE în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Danemarca din lista laboratoarelor autorizate să controleze eficacitatea vaccinării antirabice a anumitor carnivore domestice

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/781/CE/22-oct-2009 de modificare a Deciziei 2009/379/CE de stabilire a sumelor care, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 378/2007, (CE) nr. 479/2008 şi (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului, sunt puse la dispoziţia FEADR şi a sumelor disponibile pentru cheltuielile FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009

Decizia 2009/782/CE/22-oct-2009 de modificare a Deciziei 2006/636/CE de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 278L din 2009