Rasfoire documente

Decizia 93/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 91/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 84/03-iul-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 85/03-iul-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 88/03-iul-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 89/03-iul-2009 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 92/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 81/03-iul-2009 de modificare a anexei IV (Energia) şi a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 82/03-iul-2009 de modificare a anexei VI (Asigurări sociale) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 83/03-iul-2009 de modificare a anexei XI (Servicii de telecomunicaţii) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 90/03-iul-2009 de modificare a Protocolului 30 la Acordul SEE privind dispoziţii specifice privind organizarea cooperării în domeniul statisticii

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 2009/774/CE/21-oct-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii şi laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Regulamentul 982/21-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Regulamentul 983/21-oct-2009 privind autorizarea şi refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate formulate pentru alimente şi care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Regulamentul 984/21-oct-2009 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate cu privire la produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Regulamentul 985/21-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Hajdusâgi torma (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Regulamentul 986/21-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Traditional Grimsby Smoked Fish (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 2009/772/CE, Euratom/14-oct-2009 de numire a Secretarului General, Înalt Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate Comună, al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada cuprinsă între 18 octombrie 2009 şi 31 octombrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 2009/773/CE, Euratom/14-oct-2009 de numire a Secretarului General adjunct al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada cuprinsă între 18 octombrie 2009 şi 31 octombrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 77/03-iul-2009 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare şi fitosanitare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 78/03-iul-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 79/03-iul-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 80/03-iul-2009 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări şi certificare) şi a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 86/03-iul-2009 de modificare a anexei XIX (Protecţia consumatorilor) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 87/03-iul-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009

Decizia 94/08-iul-2009 de modificare a Protocolului 31 privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăţi şi a Protocolului 37 la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 277L din 2009