Rasfoire documente

Decizia 2009/771/CE/20-oct-2009 de aprobare a anumitor programe naţionale de control al salmonelei la curcani

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2009

Regulamentul 978/20-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2009

Regulamentul 979/20-oct-2009 de fixare a coeficienţilor de alocare pentru eliberarea licenţelor de import pentru care s-au depus cereri în perioada 1-7 octombrie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi de suspendare a depunerii de cereri pentru astfel de licenţe

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2009

Regulamentul 980/19-oct-2009 de interzicere a pescuitului de câine-de-mare în apele comunitare din zona ICES IIIa de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2009

Regulamentul 981/19-oct-2009 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zona ICES IIIa şi în apele comunitare din zonele IIIb, IIIc şi IIId de către navele care arborează pavilionul Suediei

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2009

Decizia 2009/770/CE/13-oct-2009 de stabilire a formularelor standard de raportare pentru prezentarea rezultatelor monitorizării privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca produse sau ca şi componente ale produselor, în vederea introducerii pe piaţă, în temeiul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 275L din 2009