Rasfoire documente

Decizia 2009/767/CE/16-oct-2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ''ghişeelor unice'' în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Decizia 2009/764/CE/16-sep-2009 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Regulamentul 974/19-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Regulamentul 975/19-oct-2009 de modificare a Directivei 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Regulamentul 976/19-oct-2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte serviciile de reţea

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Regulamentul 977/19-oct-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Boerenkaas (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Directiva 2009/114/CE/16-sep-2009 de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Decizia 2009/765/CE/15-oct-2009 privind o cerere de scutire de la taxa pe vehicule, depusă de Franţa în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Decizia BCE/2009/22 /06-oct-2009 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Actiunea comuna 2009/769/PESC/19-oct-2009 de modificare a Acţiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009

Decizia 2009/766/CE/16-oct-2009 privind armonizarea benzilor de frecvenţe de 900 MHz şi de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 274L din 2009