Rasfoire documente

Regulamentul 969/16-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Regulamentul 970/16-oct-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii octombrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Regulamentul 971/16-oct-2009 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii octombrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Regulamentul 972/16-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 963/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 octombrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Regulamentul 973/16-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Decizia 2009/762/CE/16-sep-2009 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Decizia 1/16-iun-2009 de modificare a anexei 1 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul rutier şi feroviar de mărfuri şi călători

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Rectificare din 17-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009

Directiva 2009/131/CE/16-oct-2009 de modificare a anexei VII la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 273L din 2009