Rasfoire documente

Regulamentul 962/15-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Regulamentul 963/15-oct-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 octombrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Regulamentul 964/15-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Raviole du Dauphine (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Regulamentul 965/15-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Faba de Lourenzâ (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Regulamentul 966/15-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Regulamentul 967/15-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării în anumite ţări care nu sunt membre ale OCDE

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Regulamentul 968/15-oct-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Decizia 2009/759/CE/15-oct-2009 de modificare a Deciziei 2008/155/CE în ceea ce priveşte perioada de aplicare şi anumite echipe de colectare şi de producţie de embrioni din Australia, Canada, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Decizia 2009/760/CE/15-oct-2009 privind o cerere de aplicare a unor tarife reduse ale taxei pe vehicule, depusă de Slovenia în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009

Decizia 2009/761/CE/15-oct-2009 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce priveşte declaraţia conform căreia Scoţia este oficial indemnă de tuberculoză bovină

publicat in Jurnalul Oficial 271L din 2009