Rasfoire documente

Regulamentul 960/14-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Regulamentul 956/14-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Regulamentul 957/14-oct-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cererilor de certificate de export pentru brânzeturile destinate exportului în Statele Unite ale Americii în 2010 în cadrul anumitor contingente din GATT

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Regulamentul 958/14-oct-2009 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Regulamentul 959/14-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Regulamentul 961/14-oct-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Breznicky lezâk (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Decizia 2009/756/CE/09-oct-2009 de stabilire a specificaţiilor privind rezoluţia şi utilizarea amprentelor digitale pentru identificarea şi verificarea biometrică în cadrul Sistemului de informaţii privind vizele

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Decizia Atalanta/7/2009/02-oct-2009 de modificare a Deciziei Atalanta/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind acceptarea contribuţiilor ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a Deciziei Atalanta/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009

Decizia 2009/757/CE/14-oct-2009 privind prelungirea mandatului Grupului european pentru deontologie în domeniul ştiinţei şi noilor tehnologii şi privind durata mandatului membrilor săi

publicat in Jurnalul Oficial 270L din 2009