Rasfoire documente

Regulamentul 90/29-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Decizia 2009/80/CE/18-dec-2008 privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Decizia 2009/81/CE, Euratom/18-dec-2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Decizia 2009/82/CE, Euratom/18-dec-2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Rectificare din 30-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 402/2008 al Comisiei din 6 mai 2008 de stabilire a normelor privind importurile de secară din Turcia (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009

Rectificare din 30-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1212/2005 al Consiliului din 25 iulie 2005 de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de anumite articole turnate din fontă originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 26L din 2009