Rasfoire documente

Directiva 2009/119/CE/14-sep-2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de ţiţei şi/sau de produse petroliere

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Declaratie din 09-oct-2009 A ŢĂRILOR DE JOS PRIVIND ARTICOLUL 28 DIN DECIZIA-CADRU

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Decizia 2009/741/CE/08-nov-2005 privind semnarea şi aplicarea provizorie a Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Azerbaidjan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Acord din 07-iul-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Regulamentul 940/08-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Regulamentul 941/08-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Regulamentul 942/08-oct-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Regulamentul 943/08-oct-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Regulamentul 944/08-oct-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 3-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 733/2009

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Decizia 1/16-sep-2009 privind modificarea anexei IV şi a anexei VI la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, în ceea ce priveşte anumite produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Decizia 2009/743/CE/24-sep-2009 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Decizia 2009/744/CE/24-sep-2009 de numire a unui membru irlandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Decizia 2009/745/CE/24-sep-2009 de numire a patru membri cehi şi a şapte supleanţi cehi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009

Rectificare din 09-oct-2009 la Regulamentul (CE) nr. 680/2009 al Consiliului din 27 iulie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 265L din 2009