Rasfoire documente

Regulamentul 929/06-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Regulamentul 930/06-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Regulamentul 931/05-oct-2009 de interzicere a pescuitului de hering în subdiviziunea ICES 28.1 de către navele care arborează pavilionul Estoniei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Regulamentul 932/05-oct-2009 de interzicere a pescuitului de cod negru în zona VI, în apele CE din zona Vb şi în apele CE şi internaţionale din zonele XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Regulamentul 933/06-oct-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 779/98 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în Comunitate de produse din carne de pasăre originare din Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Decizia 2009/739/CE/02-oct-2009 de stabilire a unor modalităţi practice pentru schimbul de informaţii prin mijloace electronice între statele membre în temeiul capitolului VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Decizia 2009/740/CE/06-oct-2009 de acordare a unei derogări pentru Franţa în temeiul Deciziei 2008/477/CE privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009

Directiva 2009/103/CE/16-sep-2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi

publicat in Jurnalul Oficial 263L din 2009