Rasfoire documente

Directiva 2009/107/CE/16-sep-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE privind introducerea pe piaţă a produselor biocide, în ceea ce priveşte prelungirea anumitor termene

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Regulamentul 927/05-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Regulamentul 928/05-oct-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Decizia 2009/735/CE/24-sep-2009 de extindere a perioadei de aplicare a măsurilor prevăzute de Decizia 2007/641/CE privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE şi al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Decizia 2009/736/CE/05-oct-2009 de acceptare a unui angajament referitor la procedura antidumping privind importurile unui anumit tip de folie din aluminiu originară, printre altele, din Brazilia

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Decizia 2009/737/CE/05-oct-2009 de încheiere a procedurii de examinare a măsurilor impuse de Republica Orientală a Uruguayului care afectează importul şi vânzarea de whisky în Uruguay

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Decizia 2009/738/CE/05-oct-2009 de abrogare a Directivei 2009/124/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte nivelurile maxime pentru arsen, teobromină, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. şi Abrus precatorius L.

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Regulamentul 925/24-sep-2009 de impunere a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii impuse la importurile de anumite folii de aluminiu originare din Armenia, Brazilia şi Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009

Regulamentul 926/24-sep-2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor ţevi şi tuburi fără sudură, din fier sau oţel, originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 262L din 2009