Rasfoire documente

Decizia 922/2009/CE/16-sep-2009 privind soluţiile de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene (ISA)

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Regulamentul 920/02-oct-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Regulamentul 921/01-oct-2009 de interzicere a pescuitului de brosme în apele comunitare şi internaţionale din zonele V, VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Directiva 2009/104/CE/16-sep-2009 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Decizia 2009/731/CE, Euratom/21-sep-2009 de numire a unui membru elen în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Decizia 2009/732/CE, Euratom/21-sep-2009 de numire a unui membru belgian în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Decizia 2009/733/CE, Euratom/21-sep-2009 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009

Orientarea BCE/2009/21/17-sep-2009 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2009