Rasfoire documente

Decizia 2009/79/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări şi pensii ocupaţionale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/78/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului european al inspectorilor bancari

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 131/05-dec-2008 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 85/19-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 86/28-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 87/28-ian-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada ianuarie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 88/28-ian-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 19 şi 23 ianuarie 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Regulamentul 89/28-ian-2009 de deschidere pentru anul 2009 a unor contingente tarifare aplicabile importurilor în Comunitatea Europeană de anumite mărfuri originare din Norvegia şi rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/75/CE/18-dec-2008 de numire a patru membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMEA)

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/76/CE/20-ian-2009 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale în ceea ce priveşte auditorul extern al Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 2009/77/CE/23-ian-2009 de instituire a Comitetului autorităţilor europene de reglementare a pieţelor valorilor mobiliare

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 127/05-dec-2008 de modificare a anexei VII (Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 128/05-dec-2008 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 129/05-dec-2008 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009

Decizia 130/05-dec-2008 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 25L din 2009