Rasfoire documente

Decizia 2009/727/CE/30-sep-2009 privind măsurile de urgenţă aplicabile crustaceelor importate din India şi destinate consumului uman sau hranei pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia 2009/725/CE, Euratom/30-sep-2009 de numire a unui nou membru al Comisiei Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Directiva 2009/101/CE/16-sep-2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Regulamentul 913/24-sep-2009 de încheiere a reexaminării privind un ''nou exportator'' din Regulamentul (CE) nr. 1174/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de transpalete manuale şi de componente de bază ale acestora originare din Republica Populară Chineză, de reinstituire a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de încetare a înregistrării acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Regulamentul 914/30-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Regulamentul 915/30-sep-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 octombrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Regulamentul 916/29-sep-2009 de interzicere a pescuitului de cod în zonele I şi IIb de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Directiva 2009/102/CE/16-sep-2009 în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia 2009/726/CE/24-sep-2009 privind măsurile de protecţie interimare adoptate de Franţa referitoare la introducerea pe teritoriul său a laptelui şi produselor lactate provenind de la o exploataţie unde s-a confirmat existenţa unui caz de scrapie clasică

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009

Decizia 2009/728/CE/30-sep-2009 privind prelungirea nelimitată a recunoaşterii comunitare acordate Registrului Naval Polonez

publicat in Jurnalul Oficial 258L din 2009