Rasfoire documente

Regulamentul 911/29-sep-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ca aditiv pentru hrana salmonidelor şi a creveţilor (titularul autorizaţiei Danstar Ferment AG)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Regulamentul 910/29-sep-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ca aditiv pentru hrana cailor (titularul autorizaţiei Danstar Ferment AG )

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia EUSEC/1/2009/25-sep-2009 privind numirea şefului misiunii pentru misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 2009/720/CE/17-sep-2009 de stabilire a datei de încheiere a migrării de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 2009/724/JAI/17-sep-2009 de stabilire a datei de încheiere a migrării de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Regulamentul 907/29-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Regulamentul 908/28-sep-2009 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele comunitare din zona VIId de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Regulamentul 909/28-sep-2009 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în apele comunitare din zonele VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 912/2009/CE/16-sep-2009 privind participarea Comunităţii la un program european de cercetare şi dezvoltare în metrologie derulat de mai multe state membre

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 2009/721/CE/24-sep-2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009

Decizia 2009/722/CE/29-sep-2009 de modificare a Deciziei 2003/324/CE cu privire la o derogare, pentru anumite animale cu blană din Letonia, de la interdicţia de recirculare în lanţul alimentar animal din cadrul aceleiaşi specii

publicat in Jurnalul Oficial 257L din 2009