Rasfoire documente

Regulamentul 895/23-sep-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 894/28-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 896/25-sep-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru scroafe (titular al autorizaţiei Prosol S.p.A.)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 897/25-sep-2009 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1447/2006, (CE) nr. 186/2007, (CE) nr. 188/2007 şi (CE) nr. 209/2008 în ce priveşte condiţiile de autorizare a aditivului furajer Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 898/25-sep-2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista ţărilor şi teritoriilor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 899/25-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2008 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) şi Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 901/28-sep-2009 privind un program comunitar de control, multianual şi coordonat, pentru 2010, 2011 şi 2012 de asigurare a respectării limitelor maxime ale concentraţiilor de reziduuri de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală şi de evaluare a expunerii consumatorilor la aceste reziduuri

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 902/28-sep-2009 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (CBS 114044) ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi, puilor de găină pentru îngrăşat, puicuţelor pentru ouat, curcanilor pentru îngrăşat şi curcanilor crescuţi pentru reproducţie (titularul autorizaţiei Roal Oy)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 905/28-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 537/2007 în ceea ce priveşte numele titularului autorizaţiei produsului de fermentaţie Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 906/28-sep-2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii şi practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorţii)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Rectificare din 29-sep-2009 la Directiva 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Decizia 2009/719/CE/28-sep-2009 de autorizare a unor state membre să îşi revizuiască programele anuale de monitorizare a ESB

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 904/28-sep-2009 privind autorizarea acidului guanidinoacetic ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 903/28-sep-2009 privind autorizarea preparatului de Clostridium butyricum FERM-BP 2789 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, reprezentat de Huvepharma NV Belgium.)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009

Regulamentul 900/25-sep-2009 privind autorizarea selenometioninei produsă de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2009