Rasfoire documente

Regulamentul 891/25-sep-2009 privind deschiderea şi gestionarea anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 885/25-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 378/2005 în ceea ce priveşte probele de referinţă, taxele şi laboratoarele enumerate în anexa II

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 888/25-sep-2009 privind autorizarea chelatului de zinc al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 884/23-sep-2009 de stabilire a formei şi a conţinutului informaţiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA şi FEADR, precum şi în scop de monitorizare şi prognoză

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 880/07-sep-2009 privind punerea în aplicare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană, de modificare şi completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 881/25-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 882/21-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 412/2008 al Comisiei privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de vită congelată destinată prelucrării şi de derogare de la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 883/21-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vita şi mânzat de calitate superioara, proaspata, refrigerata sau congelata şi pentru carnea de bivol congelata

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 886/25-sep-2009 privind autorizarea preparatului Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 ca aditiv pentru hrana cailor (titularul autorizaţiei Alltech France)

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 887/25-sep-2009 privind autorizarea unei forme stabilizate de 25 - hidroxicolecalciferol ca aditiv în alimentaţia puilor pentru îngrăşat, a curcanilor pentru îngrăşat, a altor păsări de curte şi a porcilor

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 889/25-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi de stabilire, pentru 2009, a plafoanelor bugetare, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, pentru punerea în aplicare parţială sau facultativă a schemei de plată unică, a pachetelor financiare anuale ale schemei de plată unică pe suprafaţă şi a plafoanelor bugetare aplicabile plăţilor tranzitorii pentru fructe şi legume şi ajutorului specific, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 890/25-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1385/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare în sectorul cărnii de pasăre şi de derogare de la respectivul regulament

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 892/25-sep-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada septembrie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Regulamentul 893/25-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 838/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Directiva 2009/124/CE/25-sep-2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelurile maxime pentru arsen, teobromină, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. şi Abrus precatorius L.

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Decizia 2009/718/CE/07-sep-2009 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009

Acord din 16-sep-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Brazilia în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comeiţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 254L din 2009