Rasfoire documente

Modificari din 14-ian-2009 ALE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Regulamentul 82/27-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Regulamentul 83/27-ian-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Regulamentul 84/27-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2003 privind normele de aplicare a regimului licenţelor de import şi export în sectorul cerealelor şi al orezului

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Modificari din 13-ian-2009 ALE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL CURŢII DE JUSTIŢIE

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Modificari din 14-ian-2009 ALE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ AL TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANŢĂ

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/69/CE/18-dec-2008 de numire a membrilor comitetului prevăzut în articolul 3 alineatul (3) din anexa I la Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/70/CE, Euratom/19-ian-2009 de numire a doi membri germani în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/71/CE, Euratom/19-ian-2009 de numire a unui membru titular spaniol al Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/72/CE/15-dec-2008 de instituire a unui grup de experţi în piaţa sistemelor de plată

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 2009/73/CE/17-dec-2008 de modificare a Deciziei 2007/589/CE în vederea includerii unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de protoxid de azot

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Decizia 1/17-iun-2008 de modificare a Deciziei nr. 1/2001 cu privire la normele de aplicare a Protocolului privind problemele veterinare, de completare a Acordului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Insulelor Feroe, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009

Rectificare din 28-ian-2009 la Decizia 2008/173/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind testele Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2009