Rasfoire documente

Regulamentul 862/15-sep-2009 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1487/2005 la importurile de anumite ţesături finite din filamente de poliester originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 863/21-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 864/21-sep-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 865/21-sep-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2009 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 866/21-sep-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2009 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 867/21-sep-2009 de modificare şi corectare a Regulamentului (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 868/21-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 748/2008 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru muşchiuleţul congelat de vită şi mânzat care intră sub incidenţa codului NC 0206 29 91 şi a Regulamentului (CE) nr. 810/2008 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare pentru carnea de vită şi mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată şi pentru carnea de bivol congelată

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 869/21-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 838/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Regulamentul 870/21-sep-2009 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele VIIIc, IX şi X, precum şi în apele comunitare din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Decizia 2009/713/CE/21-oct-2008 privind investiţia municipalităţii Rotterdam în complexul Ahoy [măsura de ajutor de stat C 4/08 (ex N 97/07, ex CP 91/07)]

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009

Decizia 2009/714/CE/21-sep-2009 privind desemnarea a doi membri responsabili cu politicile publice în cadrul Consiliului de supraveghere al Grupului consultativ european pentru raportarea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 248L din 2009