Rasfoire documente

Decizia 2009/712/CE/18-sept-2009 de punere în aplicare a Directivei 2008/73/CE a Consiliului în ceea ce priveşte paginile de internet informative care conţin liste de unităţi şi laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară din domeniul veterinar

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Regulamentul 858/18-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Regulamentul 859/18-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 244/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică referitoare la radiaţia ultravioletă a lămpilor de uz casnic nondirecţionale

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Regulamentul 860/18-sep-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada lunii septembrie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 1529/2007

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Regulamentul 861/17-sep-2009 de interzicere a pescuitului de câine de mare în apele comunitare şi internaţionale din zonele I,V, VI, VII, VIII, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Decizia 2009/710/CE/14-sep-2009 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Narodna banka Slovenska

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009

Decizia 2009/711/CE/14-sep-2009 de numire a unui membru olandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 247L din 2009