Rasfoire documente

Regulamentul 847/15-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 682/2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originar din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 848/17-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 849/17-sep-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 850/17-sep-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 851/17-sep-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 852/17-sep-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 853/17-sep-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 10-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 854/17-sep-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 855/17-sep-2009 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa şi b de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 856/17-sep-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 857/17-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 838/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Decizia 2009/708/CE/19-aug-2009 de abrogare a Deciziei 2007/424/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping cu privire la importurile anumitor preparate sau conserve de porumb zaharat boabe originare din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Actiunea comuna 2009/709/PESC/15-sep-2009 privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009