Rasfoire documente

Actiunea comuna 2009/709/PESC/15-sep-2009 privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 847/15-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 682/2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de porumb dulce boabe preparat sau conservat, originar din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 848/17-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 849/17-sep-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 850/17-sep-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 851/17-sep-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 852/17-sep-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 853/17-sep-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 10-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 854/17-sep-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 855/17-sep-2009 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele VIIIa şi b de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 856/17-sep-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Regulamentul 857/17-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 838/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009

Decizia 2009/708/CE/19-aug-2009 de abrogare a Deciziei 2007/424/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping cu privire la importurile anumitor preparate sau conserve de porumb zaharat boabe originare din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 246 din 2009