Rasfoire documente

Directiva 2009/121/CE/14-sep-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a anexelor I şi V la Directiva 2008/121/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind denumirile fibrelor textile

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009

Regulamentul 836/14-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009

Directiva 2009/120/CE/14-sep-2009 de modificare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte medicamentele pentru terapii avansate

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009

Directiva 2009/122/CE/14-sep-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a anexei II la Directiva 96/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009

Decizia 2009/703/CE/11-feb-2009 privind ajutorul de stat C 55/07 (ex NN 63/07, CP 106/06) pus în aplicare de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord - Garanţia acordată de autorităţile britanice pentru BT

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009

Rectificare din 15-sep-2009 la Regulamentul (CE) nr. 734/2009 al Comisiei din 11 august 2009 de deschidere a unei anchete referitoare la o eventuală eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 al Consiliului la importurile de parâme şi cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză prin importuri de parâme şi cabluri din oţel expediate din Republica Coreea şi Malaysia, declarate sau nu originare din Republica Coreea şi Malaysia, şi de supunere a acestor importuri înregistrării

publicat in Jurnalul Oficial 242 din 2009