Rasfoire documente

Regulamentul 820/09-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009

Regulamentul 822/27-aug-2009 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime ale reziduurilor pentru azoxistrobin, atrazin, chlormequat, ciprodinil, ditiocarbamaţi, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triiodură de potasiu, spirotetramat, tetraconazol şi tiram din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009

Regulamentul 823/09-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009

Regulamentul 824/09-sep-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 39 şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 7

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009

Directiva 2009/118/CE/09-sep-2009 de modificare a anexelor II-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009

Decizia 2009/699/CE/09-sep-2009 privind o derogare de la regulile de origine prevăzute de Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce priveşte zahărul importat din Antilele Olandeze

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009

Regulamentul 821/09-sep-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 239L din 2009