Rasfoire documente

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe (Frontex) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 2/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Executive pentru Reţeaua Transeuropeană de Transport pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009

Bugetul rectificativ 1/09-sep-2009 Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 238L din 2009