Rasfoire documente

Regulamentul 803/27-aug-2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de anumite accesorii de ţevărie, din fier sau oţel, originare din Republica Populară Chineză şi din Thailanda, precum şi asupra celor expediate din Taiwan, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Taiwan, şi de abrogare a scutirii acordate societăţilor comerciale Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. şi Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009

Regulamentul 804/03-sep-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009

Regulamentul 805/03-sep-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009

Regulamentul 806/03-sep-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009

Regulamentul 807/03-sep-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a 11-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009

Regulamentul 808/03-sep-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 9-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009

Regulamentul 809/03-sep-2009 de interzicere a pescuitului de crevete nordic în zona NAFO, diviziunea 3L, de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre, cu excepţia Estoniei, Letoniei, Lituaniei şi Poloniei

publicat in Jurnalul Oficial 233L din 2009