Rasfoire documente

Informare din 01-sep-2009 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Rectificare din 01-sep-2009 la Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Orientarea BCE/2009/20/31-iul-2009 cu privire la statisticile privind finanţele publice

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Regulamentul 791/31-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Regulamentul 793/31-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Regulamentul 794/31-aug-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Regulamentul 795/31-aug-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Directiva 2009/115/CE/31-aug-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei metomil ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Decizia 2009/626/CE/25-feb-2009 privind schema de ajutor C 2/08 (fost N 572/07) de modificare a sistemului de impozitare pe tonaj în domeniul transportului maritim pe care Irlanda intenţionează să îl pună în aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Decizia 2002/772/CE/25-iun-2002 de modificare a Actului privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009

Regulamentul 792/31-aug-2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informaţiilor şi documentelor cu privire la implementarea organizării comune a pieţelor, la sistemul de plăţi directe, la promovarea produselor agricole şi la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice şi insulelor mici din Marea Egee

publicat in Jurnalul Oficial 228L din 2009