Rasfoire documente

Regulamentul 779/27-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 780/27-aug-2009 de stabilire a dispoziţiilor de punere în aplicare a articolului 28a alineatul (2) al treilea paragraf şi a articolului 96 alineatul (2) al treilea paragraf din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene (RAA)

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 781/27-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 868/2008 privind fişa exploataţiei care urmează a fi utilizată în scopul determinării veniturilor exploataţiilor agricole şi analizării activităţii economice a acestor exploataţii

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 782/27-aug-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 783/27-aug-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 784/27-aug-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a 10-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 785/27-aug-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 8-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 786/27-aug-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Regulamentul 787/27-aug-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009

Rectificare din 28-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 643/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2009