Rasfoire documente

Regulamentul 775/26-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Regulamentul 776/26-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2008 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Regulamentul 777/26-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 575/2009 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Regulamentul 778/26-aug-2009 de fixare a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe de import solicitate între 17 şi 21 august 2009 pentru produse din sectorul zahărului în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Decizia 2009/622/CE/20-aug-2009 privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Decizia 2009/623/CE/26-aug-2009 de modificare a Deciziei 2006/139/CE în ceea ce priveşte perioada sa de aplicabilitate şi lista autorităţilor din Canada autorizate să ţină un registru genealogic sau un registru al anumitor animale

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009

Rectificare din 27-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare

publicat in Jurnalul Oficial 224L din 2009