Rasfoire documente

Decizia 2009/56/CE/12-dec-2008 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 67/23-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 68/23-ian-2009 de adaptare pentru a noua oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 69/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) 1 şi Standardul Internaţional de Contabilitate (IAS) 27

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 70/23-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Regulamentul 71/23-ian-2009 de stabilire a cantităţii de porumb disponibile spre intervenţie în etapa a 2-a a anului de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Directiva 2009/4/CE/23-ian-2009 privind contramăsuri de prevenire şi detectare a manipulării înregistrărilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 şi (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/50/CE, Euratom/18-dec-2008 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/51/CE/15-dec-2008 privind alocarea cotelor de import pentru substanţele reglementate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/52/CE/18-dec-2008 privind alocarea cantităţilor de substanţe controlate autorizate pentru utilizări esenţiale în Comunitate în anul 2009, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului privind substanţele care diminuează stratul de ozon

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/27/12-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/28/15-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia 2009/59/CE/31-dec-2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Narodna banka Slovenska

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Recomandarea 2009/60/CE/23-ian-2009 privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce priveşte controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat în cadrul controalelor pe şosea şi de către atelierele autorizate

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/23/12-dec-2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/24/12-dec-2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009

Decizia BCE/2008/25/12-dec-2008 de stabilire a termenilor şi condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat

publicat in Jurnalul Oficial 21L din 2009