Rasfoire documente

Directiva 2009/108/CE/17-aug-2009 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind unele componente şi caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Regulamentul 749/17-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Regulamentul 750/17-aug-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Regulamentul 751/17-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 745/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Regulamentul 752/17-aug-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Batata doce de Aljezur (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Decizia 2009/616/CE/17-aug-2009 privind neincluderea uleiului de petrol CAS 92062-35-6 în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Decizia 2009/617/CE/17-aug-2009 privind neincluderea uleiului de parafină CAS 64742-54-7 în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009

Rectificare din 18-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2009