Rasfoire documente

Regulamentul 741/13-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2009

Regulamentul 742/13-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1296/2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb şi de sorg în Spania şi, respectiv, de porumb în Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2009

Decizia 2009/612/CE/10-mar-2009 privind ajutorul de stat C 5/2000 (ex NN 118/97) acordat de către Spania în favoarea întreprinderii SNIACE SA, cu sediul în Torrelavega, Cantabria, şi de modificare a Deciziei 1999/395/CE

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2009

Decizia 2009/613/CE/08-apr-2009 privind măsurile C 7/07 (ex NN 82/06 şi NN 83/06) puse în aplicare de Regatul Unit în favoarea Royal Mail

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2009

Pozitia comuna 2009/615/PESC /13-aug-2009 de modificare a Poziţiei comune 2006/318/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmamei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2009

Decizia 2009/614/CE/23-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/458/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a programului general ''Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii'', în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2009