Rasfoire documente

Regulamentul 726/10-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Regulamentul 727/10-aug-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Regulamentul 728/10-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 696/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Regulamentul 729/10-aug-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ciauscolo (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Regulamentul 730/10-aug-2009 de interzicere a pescuitului de hering în subdiviziunile 22-24 ale Mării Baltice şi în apele CE de către navele care arborează pavilionul Poloniei

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Decizia 1/31-iul-2009 PRIVIND TRANZITUL COMUN din 31 iulie 2009 de modificare a Convenţiei din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Rectificare din 11-aug-2009 la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009

Rectificare din 11-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 924/2008 al Comisiei din 19 septembrie 2008 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de izoglucoză peste cotă până la sfârşitul anului de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 207L din 2009