Rasfoire documente

Regulamentul 719/06-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe şi a teritoriilor din care pot fi importate în Comunitate anumite crustacee şi animale de acvacultura ornamentale

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Regulamentul 718/04-aug-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Regulamentul 716/06-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Regulamentul 717/04-aug-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Regulamentul 720/06-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 884/2006 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului cu privire la preţurile de referinţă, la calcularea costurilor de finanţare şi la inspecţia fizică a orezului

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Regulamentul 721/06-aug-2009 privind ofertele comunicate pentru importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Regulamentul 722/06-aug-2009 privind ofertele notificate pentru importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Decizia 2009/602/CE/10-mar-2009 privind semnarea şi încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind anumite modificări tehnice aduse anexelor I şi II la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009

Acord din 19-mai-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind anumite modificări tehnice aduse anexelor I şi II la Acordul între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi ca urmare a aderării Republicii Bulgaria şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 205L din 2009