Rasfoire documente

Regulamentul 706/05-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Regulamentul 707/05-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe, cu privire la actualizarea cerinţelor referitoare la date

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Regulamentul 708/05-aug-2009 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 în ceea ce priveşte perioada de înaintare a fişelor exploataţiei pentru exerciţiul contabil 2008 prin agenţia de legătură din Italia

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Regulamentul 709/05-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 43/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte limitele de captură pentru merluciul norvegian în zonele ICES IIIa şi în apele comunitare din zonele ICES IIa şi IV

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Regulamentul 710/05-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea de norme detaliate privind producţia ecologică de animale de acvacultura şi de alge marine

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Regulamentul 711/04-aug-2009 de interzicere a pescuitului de merlucius alb în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia unor ţări terţe din zonele VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Regulamentul 712/05-aug-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Decizia 2009/600/CE/05-aug-2009 de modificare a Deciziei 2003/467/CE în ceea ce priveşte declararea anumitor state membre şi regiuni ale acestora ca fiind oficial indemne de bruceloza bovină

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Decizia 2009/601/CE/05-aug-2009 de modificare a anexei I la Decizia 2004/233/CE în ceea ce priveşte menţiunile referitoare la Germania din lista laboratoarelor autorizate să controleze eficacitatea vaccinării antirabice a anumitor carnivore domestice

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009

Rectificare din 06-aug-2009 la Regulamentul (CE) nr. 649/2009 al Comisiei din 23 iulie 2009 de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 204L din 2009