Rasfoire documente

Directiva 2009/68/CE/13-iul-2009 cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/61/CE/13-iul-2009 cu privire la instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Regulamentul 703/27-iul-2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite la importurile de sârmă laminată originare din Republica Populară Chineză şi de închidere a procedurii antidumping privind importurile de sârmă laminată originare din Republica Moldova şi din Turcia

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Regulamentul 704/04-aug-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Regulamentul 705/04-aug-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 696/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/98/CE/04-aug-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea oxidului boric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Directiva 2009/99/CE/04-aug-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea clorofacinonului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Decizia 2009/598/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru saltelele de pat

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009

Decizia 2009/599/PESC/04-aug-2009 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 203L din 2009