Rasfoire documente

Directiva 2009/76/CE/13-iul-2009 privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/66/CE/13-iul-2009 privind mecanismul de direcţie al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Regulamentul 695/31-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Regulamentul 696/31-iul-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 august 2009

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Regulamentul 697/31-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol, în ceea ce priveşte faptele generatoare pentru programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi de derogare de la acest regulament

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Regulamentul 698/31-iul-2009 de derogare, pentru programele de informare şi de promovare pentru lapte şi produse lactate care vizează piaţa internă, de la Regulamentul (CE) nr. 501/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Regulamentul 699/31-iul-2009 de interzicere a pescuitului de halibut negru în apele CE din zonele IIa şi IV şi în apele CE şi internaţionale din zona VI de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/79/CE/13-iul-2009 privind dispozitivele de susţinere pentru pasageri montate pe autovehiculele cu două roţi

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/90/CE/31-iul-2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/91/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea tetraboratului disodic ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/92/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii bromodiolonei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/93/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii alfa-cloralozei ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/94/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea acidului boric ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/95/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de aluminiu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Directiva 2009/96/CE/31-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea tetrahidratului octaborat disodic ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Decizia 2009/583/CE, Euratom/27-iul-2009 de numire a unui membru maghiar în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Decizia 2009/585/CE/31-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/965/CE a Comisiei privind ajutorul financiar din partea Comunităţii pentru anul 2009 pentru anumite laboratoare comunitare de referinţă din sectorul sănătăţii animale şi al animalelor vii

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009

Decizia 2009/584/CE/31-iul-2009 de instituire a Grupului director la nivel înalt privind SafeSeaNet

publicat in Jurnalul Oficial 201L din 2009