Rasfoire documente

Regulamentul 661/13-iul-2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2009

Regulamentul 663/13-iul-2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2009

Regulamentul 662/13-iul-2009 de stabilire a unei proceduri pentru negocierea şi încheierea acordurilor între statele membre şi ţări terţe privind anumite aspecte referitoare la legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi necontractuale

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2009

Regulamentul 664/07-iul-2009 de stabilire a unei proceduri pentru negocierea şi încheierea acordurilor între statele membre şi ţări terţe privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi deciziilor în materie matrimonială, în materia răspunderii părinteşti şi în materia obligaţiilor de întreţinere, precum şi legea aplicabilă în materie de obligaţii de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2009

Rectificare din 31-iul-2009 la Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE

publicat in Jurnalul Oficial 200L din 2009