Rasfoire documente

Rectificare din 27-ian-2009 la Decizia 2007/507/CE a Comisiei din 16 iulie 2007 de modificare a Deciziei 2006/140/CE privind o contribuţie financiară comunitară pentru anul 2007 destinată studiului referitor la genele PrP ale caprinelor din Cipru, rezistente la EST

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Pozitia comuna 2009/66/PESC/26-ian-2009 de modificare a Poziţiei comune 2008/369/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia 2009/62/CE/26-ian-2009 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Deciziei 2008/583/CE

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Regulamentul 75/26-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Regulamentul 76/26-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 504/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regimului privind aplicarea drepturilor suplimentare la import în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Regulamentul 77/26-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia 2009/63/CE/20-nov-2008 de stabilire a unui format pentru comunicarea informaţiilor de către statele membre, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia 2009/65/CE/26-ian-2009 privind neincluderea acidului 2-naftiloxiacetic în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Pozitia comuna 2009/68/PESC/26-ian-2009 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Pozitia comuna 2009/67/PESC/26-ian-2009 de actualizare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Poziţiei comune 2008/586/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009

Decizia 2009/64/CE/21-ian-2009 de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a standardului ISO 17994:2004(E) ca standard pentru echivalenţa metodelor de analiză microbiologică

publicat in Jurnalul Oficial 23L din 2009