Rasfoire documente

Regulamentul 63/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 57/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 56/21-ian-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 64/22-ian-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 65/22-ian-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 55/22-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 58/22-ian-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 59/22-ian-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 60/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 61/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 62/22-ian-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Regulamentul 66/22-ian-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Directiva 2008/121/CE/14-ian-2009 privind denumirile textilelor (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/45/CE/18-dec-2008 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/46/CE/19-dec-2008 privind scutirea anumitor servicii din sectorul poştal din Suedia de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/47/CE/22-dec-2008 de stabilire a faptului că articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transportului şi a serviciilor poştale nu se aplică producţiei de energie electrică în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009

Decizia 2009/48/CE/22-ian-2009 de scutire a anumitor părţi de la extinderea la anumite piese pentru biciclete a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului asupra bicicletelor originare din Republica Populară Chineză, menţinut şi modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2005, şi de ridicare a suspendării de la plata taxei antidumping extinse la anumite piese pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză, acordată anumitor părţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2009