Rasfoire documente

Regulamentul 688/30-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Regulamentul 689/29-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Regulamentul 690/30-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Regulamentul 691/30-iul-2009 privind acordarea de avansuri, începând cu data de 16 octombrie 2009, la prima pentru produsele lactate şi plăţile suplimentare, la plăţile pe suprafaţă pentru culturile arabile, la plăţile directe în temeiul măsurilor stabilite în programele POSEI şi în cele privind insulele din Marea Egee, la schema de plată unică, la plata specifică pentru culturile de orez, la prima pentru plantele proteaginoase, la primele pentru sectoarele ovinelor şi caprinelor, la plăţile pentru carnea de vită şi mânzat şi la schema de plată unică pe suprafaţă

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Regulamentul 692/30-iul-2009 de deschidere a unei reexaminări în ceea ce priveşte un ''nou exportator'' a Regulamentului (CE) nr. 1001/2008 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de ţevărie, din fier sau oţel, originare, printre altele, din Malaysia, de abrogare a taxei asupra importurilor care provin de la un exportator din această ţară şi de impunere a obligativităţii de înregistrare a acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Regulamentul 693/27-iul-2009 de interzicere a pescuitului de specii de peşte pescar în zona VI, în apele CE din zona Vb, în apele internaţionale din zonele XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Regulamentul 694/30-iul-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 748/2008 pentru muşchiuleţul congelat de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Directiva 2009/88/CE/30-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii tiaclopridului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Directiva 2009/89/CE/30-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii azotului ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Decizia 2009/556/CE/25-iun-2009 privind aplicarea provizorie şi încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind simplificarea controalelor şi formalităţilor în ceea ce priveşte transportul mărfurilor şi privind măsurile vamale de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009

Acord din 25-iun-2009 între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind simplificarea controalelor şi formalităţilor în ceea ce priveşte transportul mărfurilor şi privind măsurile vamale de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 199L din 2009