Rasfoire documente

Directiva 2009/60/CE/13-iul-2009 cu privire la viteza maximă prin construcţie şi la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/59/CE/13-iul-2009 privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/58/CE/13-iul-2009 privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/85/CE/29-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a include cumatetralilul ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Regulamentul 686/29-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Regulamentul 687/29-iul-2009 de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 877/2008, (CE) nr. 878/2008 şi (CE) nr. 879/2008 privind lansarea unei invitaţii permanente de participare la licitaţie pentru revânzarea zahărului deţinut de agenţiile de intervenţie din Belgia, Republica Cehă, Irlanda, Italia, Ungaria, Slovacia şi Suedia

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/62/CE/13-iul-2009 privind locul de fixare a plăcuţei de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/86/CE/29-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fenpropimorfului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Directiva 2009/87/CE/29-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în scopul includerii indoxacarbului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/580/CE/29-iul-2009 de modificare a Deciziei 2006/433/CE de stabilire a contribuţiei financiare comunitare la cheltuielile efectuate în contextul măsurilor de urgenţă luate pentru a combate pesta porcină clasică în Germania în 2002

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/574/CE/28-nov-2008 privind încheierea unui acord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Barbados, Belize, Republica Congo, Republica Cote d'Ivoire, Republica Insulelor Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Mozambic, Federaţia Saint Kitts şi Nevis, Republica Suriname, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad-Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia şi Republica Zimbabwe privind preţurile garantate pentru zahărul din trestie pentru perioadele de livrare 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 şi 1 iulie 2009-30 septembrie 2009 şi a unui accord sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica India privind preţurile garantate pentru zahărul din trestie pentru aceleaşi perioade de livrare

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Acord din 02-iul-2009 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Barbados, Belize, Republica Congo, Republica Cote d'Ivoire, Republica Insulelor Fiji, Republica Cooperatistă Guyana, Jamaica, Republica Kenya, Republica Madagascar, Republica Malawi, Republica Mauritius, Republica Mozambic, Federaţia Saint Kitts şi Nevis, Republica Suriname, Regatul Swaziland, Republica Unită Tanzania, Republica Trinidad-Tobago, Republica Uganda, Republica Zambia şi Republica Zimbabwe privind preţurile garantate pentru zahărul din trestie pentru perioadele de livrare 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 şi 1 iulie 2009-30 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Acord din 23-apr-2009 sub formă de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica India privind preţurile garantate pentru zahărul din trestie pentru perioadele de livrare 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 şi 1 iulie 2009-30 septembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/575/CE, Euratom/27-iul-2009 de numire a unui membru român în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/576/CE/27-iul-2009 de numire a unui supleant UK în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/577/CE/27-iul-2009 de numire a unui membru spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/579/CE/29-iul-2009 privind autorizarea statelor membre de prelungire a autorizaţiilor provizorii acordate pentru noile substanţe active acequinocil, aminopiralid, acid ascorbic, benalaxil-M, mandipropamid, novaluron, proquinazid, spirodiclofen şi spiromesifen

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/581/CE/29-iul-2009 privind o contribuţie financiară a Comunităţii la măsurile de urgenţă întreprinse pentru combaterea gripei aviare în Cloppenburg, Germania, în decembrie 2008 şi ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/582/CE/29-iul-2009 privind finanţarea unor măsuri de urgenţă speciale în vederea protejării Comunităţii de rabie

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009

Decizia 2009/578/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de cazare pentru turişti

publicat in Jurnalul Oficial 198L din 2009