Rasfoire documente

Regulamentul 684/24-iul-2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Regulamentul 679/07-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 de instituire a unor măsuri de conservare şi executare care se aplică în zona de reglementare a Organizaţiei de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Pozitia comuna 2009/573/PESC/27-iul-2009 de modificare a Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Regulamentul 680/27-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Regulamentul 683/28-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Regulamentul 681/27-iul-2009 de încheiere a reexaminării în ceea ce priveşte un ''nou exportator'' a Regulamentului (CE) nr. 192/2007 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar, printre altele, din Malaysia, de reinstituire a taxei cu privire la importurile care provin de la un exportator din această ţară şi de încetare a înregistrării acestor importuri

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Regulamentul 682/27-iul-2009 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite tipuri de saci şi pungi din materiale plastice originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Regulamentul 685/28-iul-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Directiva 2009/84/CE/28-iul-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea fluorurii de sulfuril ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Decizia 2009/567/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse textile

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Decizia 2009/569/PESC/27-iul-2009 privind sprijinul acordat activităţilor OIAC în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Decizia 2009/570/PESC/27-iul-2009 de modificare şi prelungire a Deciziei 2008/901/PESC privind o misiune de anchetă internaţională independentă referitoare la conflictul din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Actiunea comuna 2009/571/PESC /27-iul-2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Actiunea comuna 2009/572/PESC/27-iul-2009 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2008/736/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009

Decizia 2009/568/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă

publicat in Jurnalul Oficial 197L din 2009