Rasfoire documente

Regulamentul 676/27-iul-2009 privind deschiderea unei proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Spania pentru porumbul provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Regulamentul 674/22-iul-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Regulamentul 673/27-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Regulamentul 675/27-iul-2009 privind deschiderea unei proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Spania pentru sorgul provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Regulamentul 677/27-iul-2009 privind deschiderea unei proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Portugalia pentru porumbul provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Regulamentul 678/27-iul-2009 de modificare pentru a 110-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Directiva 2009/82/CE/13-iul-2009 de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea includerii substanţei tetraconazol ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Decizia 2009/562/CE/13-iul-2009 privind neincluderea metamului în anexa I la Directiva 91/414/CEE şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Decizia 2009/565/CE/24-iul-2009 de fixare a valorii maxime a ajutorului acordat pentru depozitarea privată a uleiului de măsline în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 542/2009

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Decizia 2009/566/CE/27-iul-2009 de modificare a Deciziei 2008/721/CE în ceea ce priveşte indemnizaţiile plătite membrilor comitetelor ştiinţifice şi experţilor în domeniul siguranţei consumatorului, al sănătăţii publice şi al mediului

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Decizia 2009/563/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru încălţăminte

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Decizia 2009/564/CE/09-iul-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009

Directiva 2009/83/CE/27-iul-2009 de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte normele tehnice referitoare la administrarea riscurilor

publicat in Jurnalul Oficial 196L din 2009