Rasfoire documente

Regulamentul 669/24-iul-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală şi de modificare a Deciziei 2006/504/CE

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 665/24-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 666/24-iul-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 667/22-iul-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Nocciola Romana (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 668/24-iul-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la evaluarea şi certificarea datelor privind calitatea şi a datelor neclinice referitoare la produse medicinale pentru terapie avansată, dezvoltate de microîntreprinderi şi de întreprinderile mici şi mijlocii

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 670/24-iul-2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică prin intermediul licitaţiilor pentru achiziţionarea grâului dur sau a orezului nedecorticat şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 428/2008 şi (CE) nr. 687/2008

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 671/24-iul-2009 de deschidere a procedurii de atribuire a licenţelor de export pentru brânzeturile care urmează a fi exportate în Statele Unite ale Americii în 2010 în cadrul anumitor contingente din GATT

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Regulamentul 672/24-iul-2009 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Decizia 2009/560/CE/22-iul-2009 de aprobare a anumitor programe modificate pentru 2009 de eradicare şi de monitorizare a bolilor animalelor şi a zoonozelor şi de modificare a Deciziei 2008/897/CE cu privire la contribuţia financiară a Comunităţii către unele state membre pentru programe aprobate prin decizia menţionată anterior

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009

Decizia 2009/561/CE/22-iul-2009 de modificare a Deciziei 2006/679/CE în ceea ce priveşte implementarea specificaţiei tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convenţional

publicat in Jurnalul Oficial 194L din 2009