Rasfoire documente

Regulamentul 652/23-iul-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 645/23-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 646/23-iul-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă (EU-SILC) în ceea ce priveşte lista din 2010 a variabilelor-ţintă secundare referitoare la distribuţia resurselor în gospodărie

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 647/23-iul-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Brnenske pivo sau Starobrnenske pivo (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 648/23-iul-2009 de stabilire a valorii finale a ajutorului pentru furaje uscate pentru perioada de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 649/23-iul-2009 de adaptare a anumitor cote de pescuit pentru 2009 în contextul gestionării interanuale a cotelor de pescuit

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 650/23-iul-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de unt în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 651/23-iul-2009 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de lapte praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 653/23-iul-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 654/23-iul-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 655/23-iul-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 656/23-iul-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 657/23-iul-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 658/23-iul-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie a untului pentru a 9-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 186/2009

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 659/23-iul-2009 de stabilire a preţului maxim de achiziţie pentru laptele praf degresat pentru a 7-a invitaţie separată de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul (CE) nr. 310/2009

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Regulamentul 660/23-iul-2009 de interzicere a pescuitului de mihalţ-de-mare albastru în apele comunitare şi în apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe din zonele VI şi VII de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Decizia 2009/558/PESC/16-mar-2009 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Israel privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Acord din 11-iun-2009 între Uniunea Europeană şi Israel privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009

Decizia ATALANTA /6/2009/22-iul-2009 privind numirea comandantului forţei Uniunii Europene pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 192L din 2009