Rasfoire documente

Regulamentul 642/22-iul-2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 640/22-iul-2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 641/22-iul-2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulaţie fără etanşare independente şi pompelor de circulaţie fără etanşare integrate în produse

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 643/22-iul-2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică pentru aparatele frigorifice de uz casnic

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 637/22-iul-2009 privind stabilirea regulilor de aplicare legate de eligibilitatea denumirilor soiurilor de plante agricole şi specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 634/22-iul-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 635/14-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru mere

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 636/22-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte interpretarea Comitetului pentru interpretări internaţionale de raportare financiară IFRIC 15

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 638/22-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1145/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de restructurare pentru sectorul bumbacului

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 639/22-iul-2009 de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ajutorul specific

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Decizia 2009/557/CE/22-iul-2009 privind o contribuţie financiară a Comunităţii la măsurile de urgenţă de combatere a bolii veziculoase a porcului în Italia în 2008

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009

Regulamentul 644/22-iul-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 623/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 iulie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 191L din 2009